PAR_prague airport region

05.01.2010 | Prague Airport Region |

Zadání jsme dostali od zástupců obcí, dotčených provozem letiště Ruzyně: logotyp, jednoduchý web, leták, vizitky, hlavičkové papíry... Myslím, že logo se Liborovi moc povedlo, je jednoduché a úderné. A z něho pak vycházejí ostatní tiskoviny a webové stránky, které jsou zatím ne zcela definitivní (www.airportregion.cz). Letos budeme pokračovat na dalších materiálech, hlavně ke konferenci, která se bude konat u nás, v Roztokách.