Památník | Příběhy bezpráví

26.11.2008 | 000_Neziskovky | tiskoviny vázané

Z původního zadání na "brožuru pro sponzory" jsme vytvořili památník, který připomíná množství aktivit společnosti Člověk v tísni, resp. její sekce Jeden svět na školách. Ředitel Karel Strachota je zde prezentován jako pečlivý sběratel novinových výstřižků, fotodokumentace i autentických poznámek např. od Heleny Třeštíkové. Praktická vazba konopným provázkem umožňuje pravidelné aktualizace a dotisk jednotlivých listů.