Design auta SEMTAM

29.11.2010 | Komerční firmy | firemní design, tři dé obaly a objekty

Jezdí sem a tam a převezou cokoli. A my jsme jim kromě logo připravli i tenhle veselý autopolep.